Konstföremål

Till Reitz stiftelses samling hör flera viktiga konstföremål. Det finns bland annat värdefulla antikmöbler från 1600–1800-talen, en av de bäst bevarade bildvävnaderna från 1500-talet i Finland, litterära rariteter, samt fajansföremål från rokokotiden.