Lauri och Lasse Reitz stiftelse

Lauri och Lasse Reitz stiftelse grundades år 1971 i enlighet med testamentförordnandet efter Lauri Reitz änka Maria. Stiftelsen uppkallades efter hennes man och son. Maria Reitz ville genom att grunda en stiftelse bevara den konst- och antiksamling som hennes konst- och antikintresserade man med sin expertis hade samlat i deras gemensamma hem. Syftet med stiftelsen är att upprätthålla ett konstmuseum i familjens tidigare hem på Apollogatan samt utöka museets samling med avkastningen på stiftelsens förmögenhet. Därtill har stiftelsen också ett folkbildningssyfte, som den bedriver med att ha muséet öppet för allmänheten och grupper utan inträdesavgift.

Enligt stadgan skall stiftelsens styrelse bestå av fyra medlemmar. I styrelsen för Reitz stiftelse sitter fil.mag, ekon.mag. Jaana Cawén (ordförande), konstnären Antti Linnovaara (utnämnd av Sitftelsen Finlands konstakademi) och LL.M., advokat Risto Ojantakanen.

Stiftelsen har strävat efter att komplettera och utöka muséets föremåls- och konstsamling med sina anskaffningar. Stiftelsen följer aktivt utbudet på det inhemska och internationella konst- och antikfältet. Samlingen utökas med anskaffningar både direkt från privatpersoner samt på auktioner.

Stiftelsen har gjort antalsmässigt flest anskaffningar för att komplettera samlingarna av målarkonst och antiksilver. Till exempel är målningsamlingen som omfattar närmare 200 verk idag fyra gånger större jämfört med den helhet som fanns då stiftelsen grundades. Under de senaste åren har det gjorts betydande anskaffningar också till sitftelsens samling av antika klockor och vapen.