Samlingen

Stiftelsen Reitz samling består av konst- och antikföremål, som Lauri Reitz, en av de mest framstående byggherrarna i Helsingfors på 1920-50 –talen, samlade. Lauri Reitz änka Maria Reitz lät inrätta en stiftelse enligt sitt testamentsförordnande år 1971 för att förvalta familjens egendom. Reitzarnas hem på Apollogatan öppnades som museum för allmänheten följande år.

Stiftelsen har sedan den inrättades utökat Reitz samling. I museet finns det mästerverk ur den finska målarkonstens historia, en av de värdefullaste samlingarna av finskt antiksilver, vapen från och med 1500-talet samt Meissen- och Sèvres-porslinsföremål och sällsynta antika klockor. I museets interiör, som återspeglar den originala stämningen I hemmet, ingår också många antika möbler från olika tidsepoker.