Berndt Lindholm:
En gränd i Paris

1871

Olja på duk.

50,0 cm x 38,0 cm.

Berndt Lindholm (1841–1914) målade i sitt konstverk En gränd i Paris (1875) ett pittoreskt stadslandskap gränsat av träd och byggnader. Konstverket är målat i olika jordnära nyanser av grått och ljusbrunt, som tack vare konstnärens skapande penselteknik smälter samman till en samstämd helhet. Lindholm, som inledde sina studier i Paris år 1868, har ansetts vara en av de tidigaste representanterna för impressionistiskt friluftsmåleri i Norden. Motivet för hans målningar i Paris var ofta den urbana staden med dess gator, gränder och byggnader, som Lindholm avbildade enligt den franska läran om att måla med ljus. Den naturliga atmosfären och levande penseltekniken i En gränd i Paris tyder på att den är målad ute, och den anses vara ett av de tidiga nordiska mästerverken i friluftsmåleri.