Albert Edelfelt
Diana

1898

Olja på duk.

47,5 cm x 33,5 cm.

Albert Edelfelts (1854–1905) målning Diana (1898) skildrar den romerska mytologins jaktgudinna. Edelfelts hembiträde Thyra Karlsson stod modell för konstverket. Konstnären använde henne som modell också i andra målningar med samma motiv. I slutet av 1800-talet syntes ett växande intresse för religiösa och mytologiska motiv i Edelfelts produktion. I dessa konstverk målade i symbolismens anda skildrade han motiv från bland annat bibeln, antikens mytologi och sagor.