Helene Schjerfbeck
Fäktaren

1924

Olja på duk.

34,0 cm x 28,0 cm.

Som modell för Helene Schjerfbecks (1862–1946) Fäktaren stod herr Evert Huolman. Han kom från Saimens stränder, men blev bekant med konstnären på hans dåvarande hemort Hyvinge. Huolman såg väldigt exotisk ut för att vara finländare och Schjerfbeck gillade sin modells mörka drag. Hon konstaterade i ett brev att Huolman såg ut som om han kom ”från hamnen i Alexandria eller var tatarprins”. Fäktaren utstrålar maskulin kraft, vilket är typiskt för konstnärens mansporträtt, och Schjerfbeck erkände att hon till och med var lite rädd för sin häftiga, explosiva modell.