Akseli Gallen-Kallela
Furan på Kalela

1903

Olja på cigarrask

20,0 cm x 12,0 cm.

Akseli Gallen-Kallelas (1865–1931) vildmarksateljé i Kalela blev färdig vid Näsijärvi strand i Ruovesi år 1895. Runt huset finns det en bergig tallskog, vars steniga stränder och storfuror konstnären gärna förevigade i sina målningar. Furan på Kalela, som kom till år 1903, hör till Gallen-Kallelas serie av vintermålningar i Ruovesi. De expressiva, snöbeklädda furorna är återkommande motiv i såväl Gallen-Kallelas som i andra finska konstnärers målningar. De är ju en oskiljaktig del av vårt nationella landskap. Tallen symboliserar seghet och uthållighet i konst.