Helene Schjerfbeck
Kaliforniskan

1934

Blandteknik på papper

42,7 cm x 36,5 cm.

Som modell för Helene Schjerfbecks (1862–1946) Kaliforniskan stod konstnärens släkting, den 23-åriga Ulla Baarman. I och med sitt ursprung hade Ulla starka drag men ungdomens oskuld fanns fortfarande i henne. Denna kombination av styrka och känslighet fascinerade Schjerfbeck. Målningen utgör en höjdpunkt i konstnärens färgkonst. I målningen smälter det starka strecket och färgnyanserna samman. Ulla är en av Schjerfbecks favoritmodeller, och Kaliforniskan har ansetts vara ett av konstnärens bästa kvinnoporträtt.