Victor Westerholm:
Vintermotiv, Åland

1891

Olja på duk.

89,0 cm x 118,0 cm.

Victor Westerholm (1860–1919) grundade Önningeby konstnärskoloni på Åland år 1886. Konstnärerna i kolonin målade huvudsakligen om somrarna på ön, men Westerholm tillbringade också en vinter i Önningeby. I konstnärens produktion ingår flera vinterlandskap från Åland, som Vintermotiv från år 1891. Målningen är typisk för Westerholm. Han hade målat nordisk vinter enligt fransk lära om friluftsmåleri redan från och med mitten av 1800-talet.