Hugo Simberg
Vid livets ström

1896

Olja på trä.

22,0 cm x 12,0 cm.

Hugo Simbergs (1873–1917) målning Vid livets ström (1896) gjordes ursprungligen till exlibris åt konstnärens vän, bokhandlaren Viktor Hoving. Simberg skildrade i målningen en vitklädd figur, som styr en båt längs en slingrande ström. Man skulle kunna skönja beröringspunkter till den schweitziska konstnären Arnold Böcklins målning Dödens ö (1883), där en färjekarl transporterar en kista mot livet efter döden. I Simbergs målning är båten fylld med böcker i stället för en kista. På så sätt passade motivet väl som Hovings exlibris.