Helene Schjerfbeck
Vid vaggan

1893

Olja på duk.

62,0 cm x 49,5 cm.

Helene Schjerfbeck (1862–1946) tillbringade sommaren 1893 med att måla i Kangasala tillsammans med Maria Wiik och Ada Thilén. Kangasala hörde till det finskspråkiga Tavastland, dit många konstnärer reste för att måla finskt lantliv. Under sommaren förevigade Schjerfbeck särskilt barn i socknen. Som huvudarbete under den tid hon tillbringade på orten kom Vid vaggan till (1893). I målningen befinner vi oss i en bondstuga, där Schjerfbeck har målat ett mjukt, halvmörkt ljus genom att använda ljuva, nästan pastellaktiga nyanser.