Bägare, barocken

Michel Henderson Gjedersten, Björneborg, Finland, ca. 1647–1655.

Silver, förgyllning.

13,5 cm x 12,0 cm.

Under barocken var enkla bägarmodeller som blev bredare upptill typiska. Bägaren i samlingen har graverat spegelmonogram omgivet av akantusdekor. Dekoren är delvis förgylld.