Gräddkanna

Henrik Sandberg, Helsingfors, Finland, 1795–1818.

Silver, förgyllning.

13,5 cm x 15,0 cm x 7,0 cm.

Under den gustavianska tiden fick gräddkannan ofta formen av en uppochnedvänd hjälm. Samlingens gräddkanna är försedd med pärlstavsornament och på dess båda sidor finns det en medaljong som föreställer en människofigur. Gräddkannan har en för 1700-talets slut typisk fotplatta som står på tre runda fötter.