Armborst och haketrissa

Schweiz, ca. 1550–1590.

Järn, stål, ben, hamprep.

77,5 cm x 84,0 cm x 17,0 cm.

Armborstet användes både som strids- och jaktvapen från 1200-talet till 1500-talet. Det att påven bannlyste användandet av armborst på 1000-talet i de kristnas strider mot varandra säger något om armborstets effektivitet.

Samlingens armborst är ytterst högklassigt och har sannolikt använts av en underofficer som jaktvapen. Stocken på armborstet är beklätt med ben.
På stockens sidor finns stridande trupper, riddare i skogen, bergsjöar med fiskare, landsbygd med hus och slott samt varulvsliknande varelser avbildade. I ändan av bågen finns en pilränna, dit den korta och spetsiga pilen sattes.