Bödelsvärd

Johann Willems, Solingen, Tyskland, ca. 1620–1640.

Stål, järn, mässing, trä.

114 cm.

Bödelsvärden var i allmänhet av mycket hög kvalitet, och bladen på dem var gjorda av dåtida bästa smeder. Bladet på svärdet i samlingen är signerat av tillverkaren. Båda sidorna av bladet är stämplat med de så kallade Passaus löpande vargar och versioner av riksäpplet och hjulet som symboliserar härskarens makt. Därtill står det på bladet ”FIDE-SED/CVI-VIDE” (var aktsam om vem du litar på) och ”SOLI-DEO GLORIAA” (åt Gud allena äran)