Hästharnesk

Nuremburg, Nürnberg, Tyskland, ca. 1515.

Stål, läder.

60,0 cm x 24,0 cm.

Det sällsynta hästharnesket är gjort i Nürnberg på beställning av prins Radziwill till dennes slott i Nieswiez. Samtidigt har också ett bröstpansar för att skydda hästen sannolikt beställts. Harnesken är vågformigt dekorerad, vilket återspeglar den stil, som är uppkallad efter kejsar Maximilian I.