Värja

Italien, ca. 1650–1680-talet.

Stål, koppar.

110 cm.

Värjan hörde till officerers civila klädsel och den användes i dueller. I strid användes förutom värja vanligtvis också dolk för vänster hand. Den skålformiga handbygeln på värjan är helt dekorerad med en så kallad livets ranka där åtta nakna kvinnofigurer förekommer parvis. Därtill finns ett grimaserande, djävulskt ansikte avbildat på båda sidorna av klingan.

Klingan har på båda sidorna två 20 cm långa så kallade blodrännor intill varandra. Blodrännorna har perforerad dekor och inristning.