Albert Edelfelt (1854–1905)

I samlingen ingår tolv verk av Albert Edelfelt.