Hugo Simberg (1873–1917)

I samlingen ingår tretton verk av Hugo Simberg.