Helene Schjerfbeck (1862–1946)

I samlingen ingår femton verk av Helene Schjerfbeck.